پلیرهای Pokemon Go در شش روز Farfetch’d را آنلاک کردند

Pokemon Go

پلیرهای Pokemon Go در شش روز Farfetch’d را آنلاک کردند

چالش سراسری Pokemon Go برای گرفتن این اردک ژاپنی به خوبی توسط پلیرهای این بازی پاسخ داده شد و توانستند در ظرف 6 روز این کاراکتر را آنلاک کنند.

با این کاراکتر بازی Pokemon Go به رکورد 3 میلیون کاراکتر رسید. این رقم خیره کننده است. این افزایش چشمگیر تعداد کاراکترها تا حد زیادی مربوط به آنلاک کردن XP های دوبرابری است که بازی در اختیار قرار میدهد. این باعث میشود که تعداد پوکمون هایی که در سر راهتان قرار میگیرد بیشتر شود و اینطور است که پلیرها توانستند سه میلیون پوکمون را در بازی پیدا کنند.

این رکورد در حالی به دست آمده که خیلی ها میگویند زمان بازی Pokemon Go دیگر به سر رسیده است.

ارائه از بخش خبری سرگرمی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه