تولید کنندگان عزیز بازی های کامپیوتری، در صورتی که علاقه مند هستید تا بازی شما در وب سایت سرگرمی منتشر شود، لطفاً توضیحات کامل از بازی خود به همراه ویدئو را برای ما به آدرس info@sargarme.com ارسال نمایید، تا بعد از بررسی و تایید مراحل بعدی خدمت شما اعلام گردد.

با احترام

تیم سرگرمی