بررسی فیلم Sonic the Hedgehog – سونیک اثری جاه‌طلبانه اما عاجز