بررسی فیلم The Lodge – کلبه

روایتی نامتعارف از یک قصه‌ی کلیشه‌ای