داستان بازی Bioshock 2 امکان داشت در فضا روایت شود کارگردان قسمت دوم Bioshock از ایده‌های رد شده و چالش‌های ساخت بازی می‌گوید