7Grand Steps - Steam
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7Grand Steps - Steam
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps
7 Grand Steps

7Grand Steps – Steam7Grand Steps_Steam


65,000 تومان 12,900 تومان

تخفیف : 52,100 تومان

موجود در انبار

با خرید این محصول شما 12,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

What Ancients Begat یک بازی کامل (15 ساعته) درباره ی زندگی خانوادگی نسلی است که تلاش می کند از اوج گیری تمدن غرب جان سالم به در برد.