GRAV Steam
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV Steam
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV
GRAV

GRAV (Early Access) – SteamGrav_Steam


70,000 تومان 50,000 تومان

تخفیف : 20,000 تومان

قیمت : 70000 تومان
تخفیف : 20,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 50,000 تومان
با خرید این محصول شما 50,000 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

GRAV is a sand box experience where you explore a multitude of planets, hunt strange alien creatures, build and defend outposts, craft weapons and armor, and attempt to survive against other players in a hostile environment.