Mini Metro - Steam
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro - Steam
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro
Mini Metro

Mini Metro – SteamMiniMetro_Steam


37,500 تومان

موجود در انبار

با خرید این محصول شما 37,500 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

کار شما در Mini Metro طراحی نقشه مترو برای یک شهر در حال گسترش است. شهر شما با سه ایستگاه کار خود را شروع کرده است.