Secrets of Raetikon - Steam
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon - Steam
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon
Secrets of Raetikon

Secrets of Raetikon – SteamSecrets of Raetikon_Steam


35,000 تومان

موجود در انبار

با خرید این محصول شما 35,000 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

تصور کنید که در کوهستان های آلپ تنها هستید. ابزارهای عجیب، جانوران وحشی، و اسرار یک فرهنگ باستانی را کشف کنید. رازهای Secrets of Rætiko را در یک بازی دوبعدی جهان-گسترده کشف کنید. در این بازی مثل پرنده ها پرواز می کنید و به جستجو در یک جهان ناشناخته می پردازید.