Super Galaxy Squadron EX - Steam
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX - Steam
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX

Super Galaxy Squadron EX – SteamSuper Galaxy Squadron EX_Steam


40,000 تومان

قیمت : 40,000 تومان
با خرید این محصول شما 40,000 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

یازده سال از نخستین جنگ Ceti گذشته است. نبرد میان فدراسیون بین ستاره ای متحد و نژاد فضایی های گوشه گیر Tau Ceti به بن بست شدیدی برخورده است. چهارده نفر از بهترین خلبان های فدراسیون برای پیروزی نهایی در جنگ دوم استخدام شده اند.