Super Galaxy Squadron EX - Steam
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX - Steam
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX
Super Galaxy Squadron EX

Super Galaxy Squadron EX – SteamSuper Galaxy Squadron EX_Steam


قیمت : 40000 تومان
تخفیف : 28,100 تومان
قیمت نهایی برای شما : 11,900 تومان
با خرید این محصول شما 11,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

یازده سال از نخستین جنگ Ceti گذشته است. نبرد میان فدراسیون بین ستاره ای متحد و نژاد فضایی های گوشه گیر Tau Ceti به بن بست شدیدی برخورده است. چهارده نفر از بهترین خلبان های فدراسیون برای پیروزی نهایی در جنگ دوم استخدام شده اند.