System Shock Enhanced Edition - DRMFree
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition - DRMFree
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition
System Shock Enhanced Edition

System Shock Enhanced Edition – DRMFreeSystem Shock Enhanced Edition_Steam


21,500 تومان 7,900 تومان

تخفیف : 13,600 تومان

قیمت : 21500 تومان
تخفیف : 13,600 تومان
قیمت نهایی برای شما : 7,900 تومان
با خرید این محصول شما 7,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

شما یک هکر مشهور و بدنام ترین دزد فضای سایبری در دنیای شرکت های بزرگ هستید. در زمان یک سرقت خطرناک دستگیر شده و چون دیگو شما را به قید سند آزاد می کند به او بدهکار می شوید. او یکی از مدیران اجرایی حریص در  Trioptiumمی باشد که روی عملیات ویژه ی کاشت سایبرجک سرمایه گزاری کرده است. شما پس از شش ماه در کما به سر بردن، از خواب بیدار می شوید تا با پس آمد های یک فاجعه ی وحشتناک رو به رو شوید.