The Stanley Parable - Steam
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable - Steam
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable
The Stanley Parable

The Stanley Parable – SteamThe Stanley Parable_Steam


37,500 تومان

موجود در انبار

با خرید این محصول شما 37,500 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

The Stanley Parable یک بازی جستجوگری اول شخص است. شما در نقش استنلی بازی می کنید و نمی کنید. شما داستان بازی را دنبال می کنید و نمی کنید. شما قدرت انتخاب خواهید داشت و نخواهید داشت. بازی به پایان می رسد و هرگز به پایان نمی رسد. تناقض پشت تناقض، قوانین چگونه بازی کردن شکسته می شود و دوباره شکسته خواهد شد. انگار که این جهان برای درک شدن از سوی شما ساخته نشده است.