Thirty Flights of Loving - Steam
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving - Steam
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving
Thirty Flights of Loving

Thirty Flights of Loving – SteamThirty Flights of Loving_Steam


12,500 تومان 7,900 تومان

تخفیف : 4,600 تومان

قیمت : 12500 تومان
تخفیف : 4,600 تومان
قیمت نهایی برای شما : 7,900 تومان
با خرید این محصول شما 7,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

با یک داستان کوتاه اول شخص در دنیای Thirty Flights of Loving به جستجو بپردازید. شما در این بازی که دنباله ای برای Gravity Bone به شمار می آید با توطئه گران بلند پرواز، جنایتکاران دل شکسته، و بسیاری گربه های خیابانی دیگر همراه خواهید شد. پس آماده نبرد باش، ای تفنگدار!