Waking Mars Steam
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars Steam
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars

Waking Mars – SteamWaking Mars_Steam


قیمت : 20000 تومان
تخفیف : 10,100 تومان
قیمت نهایی برای شما : 9,900 تومان
با خرید این محصول شما 9,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

سال 2097 است و در کره مریخ زندگی وجود دارد. وقتی که ماموریت اولین ارتباط شما در اثر ریزش غار دچار مشکل می شود باید فورا درباره ی اکوسیستم بیگانه آن جا اطلاعاتی جمع کنید تا بتوانید زنده بمانید. به زودی به چیزهایی برمی خورید که تاکنون انتظارش را نداشتید و در حالی که زمان کافی در اختیار ندارید باید تصمیمی بگیرید که سرنوشت یک سیاره ی گمشده را تعیین خواهد کرد.