Waking Mars Steam
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars Steam
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars
Waking Mars

Waking Mars – SteamWaking Mars_Steam


20,000 تومان

قیمت : 20,000 تومان
با خرید این محصول شما 20,000 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

سال 2097 است و در کره مریخ زندگی وجود دارد. وقتی که ماموریت اولین ارتباط شما در اثر ریزش غار دچار مشکل می شود باید فورا درباره ی اکوسیستم بیگانه آن جا اطلاعاتی جمع کنید تا بتوانید زنده بمانید. به زودی به چیزهایی برمی خورید که تاکنون انتظارش را نداشتید و در حالی که زمان کافی در اختیار ندارید باید تصمیمی بگیرید که سرنوشت یک سیاره ی گمشده را تعیین خواهد کرد.