7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps
7Grand Steps

7Grand Steps – DRM_Free7Grand Steps_DRM_Free


65,000 تومان 12,900 تومان

تخفیف : 52,100 تومان

قیمت : 65000 تومان
تخفیف : 52,100 تومان
قیمت نهایی برای شما : 12,900 تومان
با خرید این محصول شما 12,900 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

What Ancients Begat یک بازی کامل (15 ساعته) درباره ی زندگی خانوادگی نسلی است که تلاش می کند از اوج گیری تمدن غرب جان سالم به در برد. زنده ماندن هدف اصلی شما در این بازی است ولی هدف های فرعی که برای خود انتخاب کنید داستان بازی را می سازد.