بازی Hot-Tin-Roof-The-Cat-That-Wore-A-Fedora-Deluxe_DRM_free
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
بازی Hot-Tin-Roof-The-Cat-That-Wore-A-Fedora-Deluxe_DRM_free
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe
Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe

Hot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe – DRM_FreeHot Tin Roof The Cat That Wore A Fedora Deluxe_DRM-FREE


50,000 تومان 12,000 تومان

تخفیف : 38,000 تومان

قیمت : 50000 تومان
تخفیف : 38,000 تومان
قیمت نهایی برای شما : 12,000 تومان
با خرید این محصول شما 12,000 امتیاز کسب خواهید کرد و می توانید با استفاده از این امتیازها در خرید بعدی تخفیف بگیرید.

شما در این بازی یک کاراگاه خصوصی هستید؛ روی پرونده یک سری قتل های مشکوک کار می کنید و در فضایی سه بعدی به دنبال سرنخ می گردید – در Hot Tin Roof  شما خودتان هم جزیی از پرونده هستید!